R, 22.09.2023

Möödakäijale lumest või jääst põhjustatud tervisekahju läheb koduomanike arvele

Kristina Kostap
, kodustiil.postimees.ee toimetaja
Facebook
Comments
Jääpurikad katuseräästastes

Foto Arvo Meeks/Valgamaalane
Jääpurikad katuseräästastes Foto Arvo Meeks/Valgamaalane Foto: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Majaomanikud peavad lumeperioodil jälgima katusele kogunenud lund ja jääd  – vastasel juhul on õnnetused ning trahvid kerged tulema.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet tuletavad majaomanikele meelde, et katusele kogunenud lumi ja jää võivad kukkuda üle räästaserva ning olla seeläbi ohtlikud jalakäijatele ja läheduses asuvale varale.

Saabunud sulailmadega on oht eriti suur. Sellisel juhul tuleb räästa all olev ala piirata ning blokeerida ühes sellega ka inimeste ligipääs. Oht tuleb kõrvaldada viivitamatult ja esimesel võimalusel – ei piisa pelgalt sellest, et pannakse tokid koos piirelindiga püsti ja oodatakse, et lumi ise alla kukub.

Kui inimene hoolimata piiretest ja tokkidest sellegipoolest ohutsooni satub ning saab sealjuures ka jääkamakaga pihta, on omanik ikkagi vastutav, sõltumata sellest, et ala oli piiratud.

Lume ja jää eemaldamisel tuleb järgida järgmisi nõudeid:

  • katusel liikumisel tuleb kasutada turvavarustust ning end kindlalt konstruktsiooni külge kinnitada;
  • kui hoone omanikul puudub nõuetekohane turvavarustus ja muud tööohutuse tagamiseks vajalikud vahendid, siis on soovitav tellida katuse lumekoristustööd sellele spetsialiseerunud ettevõttelt;
  • katusele minnes arvestada ilmastikutingimustega, sest jää, tugev lumesadu ja tuul võivad alla kukkumise riski oluliselt suurendada.
  • lund ei tohi visata hoone kõrgemalt osalt madalamale osale, kuna nii võib tekkida liigne koormus hoone madalamale osale ning põhjustada selle varingut;
  • kui lund visatakse inimeste ja sõidukite liikumistsooni, tuleb eelnevalt piirata inimeste ligipääs antud tsooni;
  • ohutuks liikumiseks on soovitav paigaldada katusele katusesillad ja -redelid;
  • lume ja jää katuselt varisemise takistamiseks paigaldada katusele lumetõke;
  • lume ja jää sulatamisel vältida keemilisi aineid ja tehnoloogiaid, mis võivad kahjustada katusekatet või sadeveesüsteeme, samuti vältida jää lõhkumisel teravaid esemeid, mis võivad katusekatet vigastada;
  • lume ja jää mehaanilisel eemaldamisel kasutada õigeid vahendeid, et vältida külmaga rabedaks muutunud katuse või selle katte lõhkumist;
  • Ehitise omaniku kohustuste eiramisel võib füüsilist isikut karistada rahatrahviga kuni 300 trahviühikut ja juriidilist isikut kuni 32 000 eurot. Varalise kahju tekkimisel vastutab omanik tsiviilkorras, teisele inimesele tervisekahjustuse põhjustamisel võib järgneda omaniku vastutus karistusseadustiku alusel.

Ehitiste ohutuse tagamist kontrollivad kohalikud omavalitsused ja TTJA. 

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles