N, 28.09.2023

Riik koputab inimeste südametunnistusele: Pürotehnika valesti kasutamine lõppeb õnnetusega

Kodu.postimees.ee
Facebook
Comments
Ilutulestik
Ilutulestik Foto: Marko Saarm / Sakala

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet tuletab teavituskampaaniaga meelde, et pürotehnika kasutamisel tuleb järgida ohutusnõudeid, kuna toodete väärkasutamine võib põhjustada tõsiste tagajärgedega õnnetusi.

Igal aastal saab pürotehniliste toodete kasutamise tagajärjel viga mitmeid inimesi. Viimase viie aasta statistika näitab, et paljud pürotehnilise tootega seotud õnnetused juhtuvad täiskasvanud meestega, kuid viimastel aastatel on kannatada saanud ka lapsed. Just sellel põhjusel pöörab amet lähenevate pühade eel oma teavituskampaaniaga rohkem tähelepanu asjaolule, et pürotehnika kasutamisel tuleb järgida ohutusnõudeid.

Iseenda ja oma lähedaste ohutuse tagamiseks on oluline osta pürotehniline toode vastavat tegevusluba omavalt ettevõttelt, mitte eraisikult turult, sotsiaalmeediast ega tänavalt. Nõuetele mittevastava pürotehnilise toote kasutamine võib tekitada tõsiseid vigastusi või varalist kahju. Ohutu ja nõuetele vastava pürotehnilise toote pakendil on alati vastavusmärgis ehk CE-märgis ning eestikeelne kasutusjuhend.

TTJA tehnikaosakonna juhataja Ingrid Teinemaa selgitab: «Peamisteks õnnetuste põhjusteks on hooletus, ettevaatamatus, alkoholijoove ja oskamatus pürotehnilise tootega ümber käia. Näiteks ei toestata toodet enne süütamist vastavalt kasutusjuhendile.» Õnnetused juhtuvad, kuna pürotehnilist toodet kasutatakse valesti, näiteks ei arvestata ohualaga ja toode süüdatakse liiga lähedal teistele inimestele, autodele või hoonetele. 

Õnnetusi võib põhjustada ka süütamisel toote kohale kummardamine, toote toestamata jätmine, tootest mitte piisavalt kaugele eemaldumine ja ilmastikuoludega mitte arvestamine.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet paneb kõigile südamele, et pürotehniliste toodete kasutamisel tuleb kinni pidada järgmistest põhimõtetest:

  • Alkohol ja ilutulestik ei sobi kokku.
  • Loe alati toote kasutusjuhendit ja käitu vastavalt sellele.
  • Vali ilutulestikuks õige aeg ja koht.
  • Arvesta teiste inimeste ja loomadega.
  • Toesta toode korralikult.
  • Ära kummardu toote kohale.
  • Hoia ohutusse kaugusesse.
  • Toote mittesüttimisel, oota 10-15 minutit, enne kui sellele lähened.
  • Tugeva tuule puhul jätta ilutulestikku laskmine ära.
Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles