P, 7.08.2022

Vähekindlustatud lasterikkad pered saavad tänasest kodutoetust taotleda

Kodu.postimees.ee
Vähekindlustatud lasterikkad pered saavad tänasest kodutoetust taotleda
Facebook Messenger Twitter Whatsapp
Comments
Kredex panustab tänavu lasterikaste perede elamistingimuste parandamisse üle 3 miljoni euro.
Kredex panustab tänavu lasterikaste perede elamistingimuste parandamisse üle 3 miljoni euro. Foto: Tairo Lutter

KredEx alustas täna madalama sissetulekuga lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist. Lasterikaste perede elamistingimuste parandamisse panustatakse tänavu üle 3 miljoni euro. Võrreldes varasemaga on kasvanud toetuse piirmäärad. Taotlusi saab esitada 20. aprillini.

Võimalus oma elamistingimusi parandada on peredel, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonnaliikme kohta oli eelmisel aastal kuni 355 eurot kuus. Toetust saavad ennekõike pered, kellel puudub oma kodu või olemasolev eluase ei vasta kaasaegsetele elamistingimustele, sealjuures puudub vee- ja kanalisatsioonisüsteem või pesemisvõimalus, katus ei ole vettpidav või küttekolded ei taga kodus piisavalt sooja temperatuuri või on eluohtlikud.

Kui varem oli suurim toetussumma 8000 eurot ning teistkordsel taotlemisel 5000 eurot, siis alates sellest aastast tõsteti toetuse piirmäärasid. Nüüd on suurim toetussumma 10 000 eurot. Kolme- ja neljalapselised pered, kellele on varem ühe korra kodutoetust eraldatud, saavad teisel korral taotleda veel 5000 eurot. Viie- ja enamalapselised pered, kellele on varem korra kodutoetust eraldatud, saavad teisel korral taotleda 10 000 eurot.

Tagastamatut toetust saab kasutada mitmeti. Näiteks eluaseme püstitamise, renoveerimise, ümberehitamise või laiendamisega seotud väljaminekuteks, aga ka eluaseme tehnosüsteemide või -võrkude rajamise, muutmise või asendamisega seotud kulutusteks. Lisaks võib seda kasutada eluaseme soetamiseks juhul, kui leibkonnal ei ole päris oma kodu või leibkonna omandis olev maja või korter ei vasta kaasaegsetele elamistingimustele, sealhulgas on eluase pere jaoks mõistlikel eeldustel ruumiliselt väike. Eelmisel aastal kasutati toetust kõige enam eluaseme renoveerimiseks ja kodu soetamiseks.

Varem toetust saanud pered peavad korduva toetuse taotlemise ajaks olema eelmise toetuse sihtotstarbeliselt ja tähtaegselt ära kasutanud ning esitanud KredExile seda kinnitava lõpparuande.

Taotlusi saab esitada kuni 20. aprillini. Lisainfot tingimuste ja taotlemise kohta saab KredExi kodulehelt.

Märksõnad
Tagasi üles