7 olulist nüanssi, mida krundi valikul jälgida tuleks

Kodu.postimees.ee
Copy
Elamukrunti valides tuleb uurida ega krundile kitsendusi seatud pole.
Elamukrunti valides tuleb uurida ega krundile kitsendusi seatud pole. Foto: Mihkel Maripuu

Uus Maa kinnisvarabüroo maakler Carol Saarik toob välja seitse kõige olulisemat nüanssi, millele krunti valides kindlasti tähelepanu pöörata tuleks. 

Kui soovite rajada uue kodu, ehitades selleks päris oma maja, on teil vaja esmalt leida sobiv maatükk või krunt. Kuna paljud neist on nii oma asukoha kui ka looduslike erisuste tõttu unikaalsed, tuleb teha tõhusat eeltööd, et see õige ja sobiv leida.

Maa sihtotstarve

Esmalt uurige järele, kas tegemist on elamumaa, maatulundusmaa või mõne muu sihtotstarbega. Maa sihtotstarbe kohta leiate info SIIT.

Ehitusõigus

Eelnevast punktist tulenevalt selgitage välja, kas ja mida on võimalik maatükile ehitada. Seega tuleks uurida, kas kinnistule ehitamiseks on kehtestatud detailplaneering või peab taotlema projekteerimistingimusi. Seda infot saab kohalikust omavalitsusest.

Detailplaneeringu ja projekteerimistingimustega määratakse, mida on võimalik kinnistule ehitada: hoonete arv, korruselisus, abihoonete arv, asukoht jne.

Ligipääs kinnistule

Uurige, kas juurdepääs on kohalikult teelt, riigiteelt või erateelt. Juhul, kui ligipääs on erateelt, siis kas on sõlmitud servituut ehk tee kasutamise kokkulepe. Kui seda pole, tuleb see esimesel võimalusel sõlmida.

Kommunikatsioonid

Kas krundil on liitumispunktid (vesi ja kanalisatsioon) ning võimalus ühenduda elektrivõrku.

Kui liitumispunkte ei ole, uurige, kuidas näeb ette detailplaneering või projekteerimistingimused vee- ja kanalisatsiooni rajamiseks. Veel enam, kas piirkonnas on võimalik liituda vee- ja kanalisatsioonitrassiga või peaks rajama lokaalse kanalisatsiooni ja oma kaevu.

Kui ka elektriliitumispunkti pole, on võrguga liitumisel tähtis kaugus alajaamast. Kui tarbimiskoht jääb alajaamast kaugemale kui 400 meetrit, kujuneb liitumise hind tegelike ehituskulude põhjal. Kui tarbimiskoht jääb 400 meetri piiresse, on liitumine ampritasu alusel.

Kitsendused

Lisaks tasub kinnistusraamatust uurida, kas krundile on seatud kitsendusi, näiteks servituute. Niisamuti võib olla ka väljapoole kinnistut jäävaid piiranguid, millega krundiomanik peab arvestama, kuigi otseselt servituuti määratud ei ole. Näiteks kõige levinum on elektripaigaldise kaitsevöönd, st elektrimaakaabelliin kinnistu piiri läheduses.

Selliste asjadega saab tutvuda maa-ameti kitsenduste kaardi abil.

Naaberkinnistud ja piirkonna tulevik

Liiklus, infrastruktuur, kauplused, transpordiühendus jm eluks vajalik.

Ligipääsetavus suure veokiga

Kui otsustate moodulmaja kasuks, peab kinnistule pääsema suure ja raske veokiga – seda nii teekatet kui teeäärseid suuri puid kahjustamata.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles