PÕHJA-TALLINN LAIENEB Kopli poolsaarele kavandatakse uut jahisadamat ja promenaadi

Kodu.postimees.ee
Copy
10.09.2019. Tallinn. 
Kopli liinid ehitusjärgus. 

Construction of Kopli lines.
FOTO: EERO VABAMÄGI/POSTIMEES
10.09.2019. Tallinn. Kopli liinid ehitusjärgus. Construction of Kopli lines. FOTO: EERO VABAMÄGI/POSTIMEES Foto: Eero Vabamägi / Postimees

Tallinna linnavolikogu algatas 18. septembri istungil Koplis Meeruse sadamaala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringu kohaselt plaanitakse praeguse kaubasadama asemel jahisadam ja uus äri- ja elamukvartal ning kavatsetakse 15,6 hektari suurune ala avada avalikkusele.

Linnavolikogu keskkonnakomisjoni esimees Enno Tamm ütles, et Meeruse sadamaala uuenenud detailplaneeringu algatamine on suur samm Põhja- Tallinna fantastilise arenguperspektiivi järkjärgulise realiseerumise suunas.

«Kopli poolsaarel on ju mitu sadamat ning endisi tööstusalasid, kuhu linnaelanikel praegu veel asja ei ole. Planeeringu realiseerimine oleks ka järjekordne samm Tallinna kui terviku avanemisel merele, sest ka sinna on ette nähtud rannapromenaad,»rääkis Tamm.

Planeeritav ala asub Põhja-Tallinnas, Kopli poolsaare edelaosas Meeruse sadama alal ning piirneb Klaasi ja Meeruse tänavaga ning loodes asuva Bekkeri kaubasadamaga. Kopliranna tänaval, Vasara tänava ääres ja ühel pool Ankru tänavat asuvad korterelamud. Sadamaalal paiknevad põhiliselt laod ning angaarid, merepiiril asuvad kaid ja muul. 

Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringust tulenev maakasutuse juhtotstarve kaubasadama alast reisisadama alaks ja korruselamute alaks.

Planeeringus antakse heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Detailplaneeringus taotletakse ühtlasi ka looduskaitseseadusest tuleneva ranna ehituskeeluvööndi vähendamist detailplaneeringu koostamisel täpsustuva ala ulatuses. Kuna sadamarajatiste rajamine ja laiendamine on olulise keskkonnamõjuga tegevus, algatati ka Meeruse sadama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Tagasi üles