TEHNILISE JÄRELEVALVE AMET Hoonete ligipääsetavus vajab suuremat tähelepanu

Kodu.postimees.ee
Copy
Nõuete täitmisel ei leitud erinevusi omandivormis. Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste ligipääsetavus oli võrreldav äriühingutele, sihtasutustele ja mittetulundusühingutele kuuluvate hoonete ligipääsetavusega.
Nõuete täitmisel ei leitud erinevusi omandivormis. Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste ligipääsetavus oli võrreldav äriühingutele, sihtasutustele ja mittetulundusühingutele kuuluvate hoonete ligipääsetavusega. Foto: Shutterstock

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametis (TTJA) valminud aruandes avalikus kasutuses olevate hoonete ligipääsetavuse 2019. aasta järelevalve tulemuste kohta selgub, kõigis kontrollitud hoonetes esines puudusi ligipääsetavuse nõuete täitmises.

Värskelt valminud 2019. aasta ligipääsetavuse järelevalve aruanne toob välja mitmeid kitsaskohti, muuhulgas selle, et omanike teadlikkus hoonete ligipääsetavusest, muuhulgas regulatsiooniga ettenähtud nõuetest, on madal. Kokku viidi menetlustoiminguid läbi 69 avalikku teenust osutavas hoones, neist ligipääsetavuse nõudeid tervikuna ei täitnud ükski kontrollitud hoone.

Enim puudusi fikseeriti treppide, kaldteede, käsipuude ja invatualettide kohta kehtestatud nõuete täitmisel. Sageli ligipääsetavad lahendused kas puudusid või olid sihtgrupi jaoks ebamugavad kasutada.

«Kannatajaks ei ole siin üksnes kümned tuhanded lapsed ja väikelaste vanemad, vaid ka kõik need inimesed, kes vajavad abi liikumisel - puuetega inimesed, eakad, ajutiste tervisehäiretega inimesed, erivajadustega inimeste hooldajad,» sõnas TTJA peadirektor Kaur Kajak.

Ta leiab, et meie elukeskkond peab muutuma ligipääsetavamaks ja takistuste vabamaks nii elanikele kui külalistele. «Samaväärselt avalike ehitistega tuleb tulevikus rohkem tähelepanu pöörata ka eluhoonetele - muuta olemasolevad paremini ligipääsetavaks ning uute hoonete puhul tuleb arvestada ligipääsetavuse normidega juba planeerimisel,» lisas Kajak.

Tagasi üles