ÜLESKUTSE Saada meile pilte oma kõige erilisemast kuuseehtest!

Kodu.postimees.ee
Copy
Pilt on illustratiivne.
Pilt on illustratiivne. Foto: Pexels / CC0 Licence

Kodustiili toimetus ootab lugejate vahvaid lugusid ja jäädvustusi.

Mõni kuuseehe on erilisem kui teine. Mõnel on lausa aastakümnetepikkune ajalugu, mida põlvest-põlve edasi kanda.

Hea lugeja, saada meile aadressil kodu@elu24.ee pilte oma kõige erilisemast kuuseehtest ning kirjuta paar rida selle saamisloost. Loosime iga päev välja ühe raamatu Postimehe Kirjastuselt. Loosimismäng kestab 6. jaanuarini.

Kampaania reeglid

1. KORRALDAJA

1.1. Kampaaniat korraldab AS Postimees Grupp, registreeritud asukoht Tallinn, Tartu mnt 80, registrikood 10184643, e-post turundus@postimeesgrupp.ee (edaspidi: Korraldaja).

2. KAMPAANIA JA KAMPAANIAS OSALEMISE REEGLID

2.1. Kampaania «Elu24 Erilisim jõuluehe»F (edaspidi: Kampaania) toimub ajavahemikul 21.12-06.01.2021 (edaspidi: Kampaania periood).

2.2. Kampaania kujul on tegemist Eesti Vabariigis toimuva tarbijamänguga ja osaleda võivad kõik Eesti Vabariigi elanikud. Kampaanias ei saa osaleda Postimees Grupi töötajad.

2.3. Kampaania loosimises osalevad kõik, kes saadavad kampaania perioodil foto jõuluehtest, koos selle saamislooga, aadressile kodustiil@elu24.ee. Iga päev loosime auhinnaks ühe raamatu Postimehe Kirjastusest.

2.4. Kampaanias osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust Kampaania reeglitele ning nendega nõustumist.

3. AUHIND JA AUHINNA JAGAMISE TINGIMUSED

3.1. Kampaania auhinnafondiks on:

3.1.1 kuni 17 raamatut Postimehe Kirjastusest. Valikut saab teha Postimehe Kirjastuse kodulehelt. Kui soovitud raamatut kirjastuse valikus enam ei ole, siis on korraldajatel õigus soovitada võitjale alternatiivset raamatut.

3.2. Auhindade loosimine toimub:

3.2.1 kuupäeval 07.01.2021, Kokku loositakse siis 17 võitjat. Päeva loosis osalevad pildid, mis on laekunud ühe kuupäeva sees. Kui mõnel päeval fotosid ei ole laekunud, siis sellel päeval võitjat välja ei selgitata.

3.3. Võitjaga võetakse personaalselt ühendust kahe tööpäeva jooksul alates punktis 3.2 toodud loosimise toimumise kuupäevast ja lepitakse kokku võidu kättesaamine.

3.4. Kui Kampaanias osaleja eirab Kampaania tingimusi või esitab Korraldajale enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (Korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada e-posti teel, või kui võitja pole auhinda vastu võtnud hiljemalt nädal alates teavitamise kuupäevast), mis ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja Kampaanias osaleja auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest ja võib auhinna jätta välja andmata.

3.5. Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale ei kompenseerita. Võitu ei asendata ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas.

4. MUUD TINGIMUSED

4.1 Osaleja kinnitab, et on teadlik et Kampaanias osaledes töötleb Korraldaja tema isikandmeid vastavalt Postimees Grupi isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele (loe lähemalt siit). Kampaanias raames enda isikuandmete edastamisega Korraldajale, annab Osaleja Korraldajale nõusoleku töödelda tema isikuandmeid kampaania läbiviimiseks, võitja väljaselgitamiseks, võitja välja kuulutamiseks (s.h. avalikustamiseks), Kampaania auhinna kohale toimetamiseks ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks.

4.2 Isikuandmeid säilitatakse 3 kuud alates kampaania võitja väljaselgitamisest.

4.3 Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja võitjale üle andmata, teavitades sellest Kampaanias osalejaid koheselt Kampaania veebilehe vahendusel.

4.4 Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

4.5 Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamisega tuleb saata kirjalikult märkega «Elu24 Erilisim jõuluehe» hiljemalt 08.01.2021 käesolevates tingimustes toodud kontaktidele. AS Postimees Grupp lahendab pretensioonid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest.

Märksõnad

Tagasi üles