N, 5.10.2023

Eesti astus olulise sammu võitluses ühekordsete plasttoodetega

Kodu.postimees.ee
Facebook
Comments
Eesti asub ühekordsete plastnõudega võitlusesse!
Eesti asub ühekordsete plastnõudega võitlusesse! Foto: Pexels / CC0 Licence

Keskkonnaministeerium on välja töötanud seadusemuudatused, mis aitavad vähendada ühekordsete plasttoodete, eriti joogitopside ja toidunõude kasutamist ning merre sattumist.

Ühekordsete toidunõude ja muu plasti merre sattumine on üleilmne probleem. Täna kooskõlastusele saadetud jäätmeseaduse-, pakendiseaduse ja tubakaseaduse muudatuste eelnõu paneb suure rõhu just ühekordsete toidupakendite ja joogitopside kasutuse vähendamisele ning neile keskkonnasõbraliku asenduse leidmisele.

Nimelt ei ole eelnõu järgi alates järgmise aasta 3. juulist pakendiettevõtjal lubatud tarbijale tasuta anda valmistoidu tarbimiseks ühekordselt kasutatavat toidupakendit ja joogitopse. Eelnõu ütleb ka, et alates 1. jaanuarist 2024 peab pakendiettevõtja pakkuma müügikohas tarbijale lisaks ühekordsetele toidupakenditele ja joogitopsidele ka korduskasutatavat alternatiivi. Hiljemalt 1. jaanuariks 2026 peab pakendiettevõtja täielikult üle minema korduskasutavate toidupakendite ja joogitopside pakkumisele.

Kõik kohalikud omavalitsused on eelnõu järgi kohustatud hiljemalt 1. jaanuariks 2023 tagama, et nende territooriumil peetavatel avalikel üritustel kasutatakse lahtise toidu ja joogi serveerimiseks korduskasutatavaid anumaid ja söögiriistu. Pakendiettevõtja peab tagama, et müügikoha territooriumil on tagatud pakendijäätmete liigiti kogumise võimalus pakendatud kauba lõppkasutajatelt või tarbijatelt.

Plasti sisaldavate filtriga tubakatoodete ning tubakatoodete kasutamiseks mõeldud filtritele on tootjavastutussüsteem kavas luua 5. jaanuarist 2023.

Kehtestatakse ka plasti sisaldavate kasutuselt kõrvaldatud kalapüügivahendite eraldi kogumise nõue ning minimaalne iga-aastane kogumismäär nende ringlusse võtmiseks. Laiendatud tootjavastutuse kohustus plasti sisaldava kalapüügivahendi tootjale rakendub 31. detsembril 2024.

Seadusemuudatusega võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Liidu ühekordse plasti direktiivi nõuded. Selle direktiivi ülevõtmise tähtaeg on juba tänavu 3. juulil.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles