K, 22.03.2023

Batuut kinnitatud? Amet tuletab meelde õhkbatuutidega seonduvad ohutusnõuded

Kristina Kostap
, kodu.postimees.ee tegevtoimetaja
Batuut kinnitatud? Amet tuletab meelde õhkbatuutidega seonduvad ohutusnõuded
Facebook Messenger Twitter Whatsapp
Comments
Batuut peab asuma eemal kõikvõimalikest ohtudest, nagu elektriliinid, piirdeaiad, puud.
Batuut peab asuma eemal kõikvõimalikest ohtudest, nagu elektriliinid, piirdeaiad, puud. Foto: Shutterstock

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) tuletab seoses algava hooajaga meelde, et õhkbatuutidega teenust pakkudes ja batuute kasutades tuleb järgida ohutusreegleid.

Ohutuse seisukohalt on väga oluline õhkbatuudi õige paigaldamine. Paigaldamisel tuleb tähelepanu pöörata järgnevatele aspektidele:

  • batuudid peavad olema kinnitatud maapinnale (eelistatavalt maavaiadega, seal kus pinnas on selleks sobiv) ning kõik tootjapoolsed kinnituskohad (sh kõrgete batuutide ülemised ankurduskohad) peavad olema vastavalt tootja juhistele kinnitatud, seda ka juhul kui batuut asub nt asfaldil;
  • batuut peab asuma eemal kõikvõimalikest ohtudest, nagu elektriliinid, piirdeaiad, puud jne;
  • batuudi paigaldusala peab olema puhas teravatest esemetest ning tasase pinnasega;
  • batuudi ümber tuleb tagada vaba ala (minimaalne vaba ala peab ulatuma kauguseni 1,8m seintega küljest ning 3,5 m avatud külgedest);
  • puhur ja kaablid ei tohi olla kättesaadavad batuudi kasutajatele ja muudele kõrvalistele isikutele (sh tuleb välistada juhtmetesse takerdumise võimalus).

Õhkbatuudi teenuse pakkujal tuleb meeles pidada, et paigaldamisel ja kasutamisel tuleb lähtuda kõigist tootjapoolsetest juhistest ning iga batuudi juures peab olema selgelt esitatud teave tarbijale batuudi ohutuks kasutamiseks. Batuudil hüppavatele lastele tuleb tagada ohutusnõudeid teadev järelevaataja, kes jälgib laste tegevust. Silma tuleks peal hoida sellel, et lapsed ei ripuks näiteks batuudi välisseintel, ei läheks batuudile söögi ja joogiga ning kinni peetaks maksimaalsest kasutajate arvust. Samuti on oluline, et järelevaataja oleks teadlik ohuolukordadest (nt batuudi tühjenemine, elektrikatkestus, ilmamuutus) ning valmis nende korral koheselt reageerima.

Õhkbatuudi rendileandja peab sellega kaasa andma põhjalikud kasutus- ja paigaldusjuhised, kus on kirjas ankrute paigaldamise meetod, maksimaalne ohutu tuule kiirus, paigaldusala nõuded, järelevalve vajadus ja muu seesugune. Eelkõige peaks õhkbatuudi paigaldamine olema rendileandja töö. Samuti peab rendilevõtja muu teabe hulgas saama juhiseid, kuidas käituda eriolukordades nagu ootamatu vihm, tuule tugevnemine, batuudi tühjenemine ja elektrikatkestus. Vihma ja/või tugeva tuulega ei tohi õhkbatuuti kasutada.

Amet soovitab ka tarbijatel, kes oma lapsi batuutidele mängima saadavad või batuute koduõuele tellivad, pöörata tähelepanu teenusepakkuja tegevusele. Kahtluse korral tasub tarbijatel küsida kohapeal teenusepakkujalt vajadusel täiendavaid selgitusi batuudi ohutuse ning kasutamise kohta. Ka tarbijatel lasub vastutus ohutuse ees – batuudi kasutamisele etteantud reeglitest ja juhistest tuleb kinni pidada ning lapsi ei tohi batuudile jätta järelevalveta mängima.

Rohkem infot õhkbatuutide ohutuse kohta leiab TTJA kodulehel asuvast meelespeast.

Märksõnad
Tagasi üles