N, 30.06.2022

MUREKOHT ⟩ Kõrgepinge õhuliinide kaitsevööndisse jäävad metallaiad ohustavad nii inimeste kui loomade elu!

Kristina Kostap
, kodu.postimees.ee tegevtoimetaja
Kõrgepinge õhuliinide kaitsevööndisse jäävad metallaiad ohustavad nii inimeste kui loomade elu!
Facebook Messenger Twitter Whatsapp
Comments
Minevikust on teada juhtumeid, kus liini kaitsevööndisse rajatud metallaed on põhjustanud tõsiseid õnnetusi.
Minevikust on teada juhtumeid, kus liini kaitsevööndisse rajatud metallaed on põhjustanud tõsiseid õnnetusi. Foto: Marko Saarm/Postimees Grupp

Võrguettevõtjad Elektrilevi, Eleringi ja Päästeamet alustasid ühist elektriohutuskampaaniat, mis tuletab inimestele meelde liinidega seotud ohte ning kutsub üles ettevaatlikkusele liinide läheduses.

Aktiivsel aia-, põllu- ja ehitustööde, aga ka meelelahutusürituste korraldamise ajal kipuvad inimesed unustama elektriliinide läheduses varitsevat ohtu. Õhuliini kaitsevööndis viibides ei saa kunagi olla liiga ettevaatlik. Näiteks kõrgepingeliinidest võib inimene saada surmava elektrilöögi ka siis, kui ta liinijuhet ei puutu, aga on sellele liiga lähedal.

Elektrilevi kutsub kõiki maaomanikke kevadel taas üle vaatama oma territooriumil olevad aiad ja esemed, mis jäävad Elektrilevi õhuliini kaitsevööndisse.

Eriti ohtlikud on kõrgepingeõhuliini(de) alla ja kaitsevööndisse on rajatud metallaiad, mis juhivad elektrit ning võivad sellega põhjustada ohtlikke olukordi. Vastavalt Ehitusseadustiku § 77 lõike 2 punktile 4 on keelatud traattarade, sealhulgas ka kõigi teiste metallist aedade rajamine kõrgepinge õhuliinide kaitsevööndis.

10 kV õhuliini kaitsevööndi ulatus on liini teljest kummalegi poole 10 meetrit, selles ulatuses kehtib ka piirang metallist aedadele.

Ehitusseadustiku § 77 lõike 2 punkti 4 eesmärk on ennetada ning vältida ohtu metallist aia läheduses viibivate isikute elule ja tervisele. Juhul kui rikke korras, näiteks tormi ajal peaks õhuliini juhe metallist aiale kukkuma, satub terve aed ja selle lähedal olev maapind pinge alla. Maha kukkunud juhtme puhul loetakse juhtmest kuni 8 meetri laiune ala pingestatud maa-alaks, märja pinnase puhul on see ala 20 meetrit.

Mitmed ohtlikud aiad on rajatud liinide alla juba pikemat aega tagasi, kuid sellegi poolest kujutavad nad ohtu ka tänasel päeval.

Ohtliku olukorra likvideerimiseks soovitame aia omanikul metallist aed kõrgepinge õhuliini kaitsevööndis asendada elektrit mittejuhtivast materjalist aiaga (puidust, plastikust, kivist vms), või asendada õhuliin(id) kinnistu ulatuses maakaabliga, esitades selleks taotlus Elektrilevi OÜ veebilehel. Oluline on teada, et ohuolukorra mittelikvideerimisel on kõrgepinge õhuliini kaitsevööndis asuva metallaia omanik osaliselt vastutav õnnetuse korral tekkivate kahjude eest.

Minevikust on teada juhtumeid, kus liini kaitsevööndisse rajatud metallaed on põhjustanud tõsiseid õnnetusi. Näiteks on minevikust teada juhus, kus elektrikarjusele kukkunud juhtme tõttu hukkus karjuse läheduses olnud hobune, või vahetult metallaia kõrvale kukkunud õhuliini juhtme tõttu riknes värava automaatika ja robotniiduk. Selleks, et taolisi õnnetuid juhtumeid tulevikus vältida, on ääretult oluline, et maaomanikud samuti elektriohutusse panustaksid, sest iga elu on oluline.

Elektriliini kaitsevööndis tegutsemine vajab alati liini omaniku nõusolekut. Kooskõlastamata metsa-, kaeve- ja transporditööd elektriliinide vahetus läheduses seavad ohtu nii töötegijate elu kui tervise.

Märksõnad
Tagasi üles