P, 29.01.2023

PANK ANNAB ARU ⟩ Kuidas hinnatakse inimese laenuvõimet

Kodu.postimees.ee
Kuidas hinnatakse inimese laenuvõimet
Facebook Messenger Twitter Whatsapp
Comments
Tänu automatiseeritud protsessile vaadatakse laenutaotlused läbi peaaegu kohe.
Tänu automatiseeritud protsessile vaadatakse laenutaotlused läbi peaaegu kohe. Foto: Pexels / CC0 Licence

Tänapäeval on laen tavaline finantsteenus, mis on teatud elu- või arenguetapis kättesaadav peaaegu igale inimesele või ettevõttele. Mida laenuvõime üldse endast kujutab, mil viisil seda kindlaks tehakse ja kuidas saab seda parandada, sellest räägib intervjuus Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen.

Mida terminid «laenuvõime» ja «krediidiajalugu» õigupoolest tähendavad.

Citadele panga seisukohast on kliendi laenuvõime hindamise tulemus, mis näitab, kui palju ja milliseid uusi laenukohustusi saab klient endale võtta, ilma et nende tagasimaksmine põhjustaks talle raskusi. Näiteks kui klient esitab taotluse individuaalse laenupakkumise saamiseks, analüüsitakse igakülgselt selle kliendi laenuvõimekust, et teha kindlaks, milliseid laene, kui suuri, millistel tingimustel ja kui pikaks ajaks saab pank anda, nii et klient saaks need mugavalt tagasi maksta ja saavutada oma eesmärgi, ilma et finantskohustused osutuksid talle seejuures liiga koormavaks. Samuti hinnatakse kliendi perekonnaseisu, mis on oluline, sest ka igapäevased kulutused kujutavad endast rahalist koormust, mida tuleb arvesse võtta. Me hindame kõiki allpool loetletud tegureid:

● milliseid laene on klient varem võtnud;

● milline on olnud tema laenude tagasimaksmise distsipliin ehk et kas klient sooritab igakuiseid makseid regulaarselt;

● millised on suhted teiste võlausaldajatega;

● millised, kui suured ja stabiilsed on kliendi igakuised sissetulekud;

● kas kliendil on samal ajal ka mingeid muid krediidikohustusi, kui suured need on ja kuidas ta neid täidab.

Teisisõnu hoolitseme me selle eest, et kliendi kohustused ei oleks talle liiga suureks koormaks, mis halvendaks tema elukvaliteeti. Laenupakkumise koostamiseks hindame paljusid kliendiga seotud aspekte, et otsustada, kas anda talle laenu või mitte. Teine termin, krediidiajalugu, ütleb juba isegi, et tegu on väljastatud laenude ehk laenukohustuste ajalooga.

Me kasutame isikute maksehäireregistrit ehk n-ö negatiivset krediidiregistrit, kust on kättesaadav info isikute võlgnevuste kohta. Krediidiinfo hallatav veebisait e-krediidiinfo.ee annab meile teabe eraisiku krediidiajaloo kohta. Lisaks palume kliendil esitada viimase kuue kuu pangakonto väljavõtte ning maksuameti tõendi tasutud maksude kohta. Samas puudub meil info n-ö positiivse krediiditeabe ehk isikute finantskohustuste seisu kohta üldisemalt, mis hõlmaks krediiti, laene, järelmakse jms. Õigusaktid sätestavad, et meil on seadusest tulenev kohustus anda laene vastutustundlikult, mida puudulik info takistab. Register muudaks laenu taotlemise mugavamaks, laenu andmise turvalisemaks ning eelduslikult ka laenud odavamaks. Hetkel on seesuguse registri loomine alles väljatöötamiskavatsuse faasis kuid enamikes ELi riikides on positiivne krediidiregister olemas. Näiteks Lätis peab registrit osaliselt ka keskpank, Leedus seevastu pakub erasektor ise teenust. Ka Soome on nüüd positiivset krediidiregistrit loomas, seal tehakse see maksuameti juurde.

Mis on laenuvõimelisuse hindamise alal viimase viie aasta jooksul oluliselt muutunud?

Tänu automatiseeritud protsessile vaadatakse taotlused tavaliselt läbi peaaegu kohe ning ainult erandjuhtudel võib otsuse langetamine võtta rohkem aega.

Kindlasti on lühenenud aeg, mille jooksul saab meie klient saab vastuse ja võib vajaliku finantsteenuse vormistada. 2016. aastal vaadati panga kliendi taotlust läbi isegi 2–3 päeva. Veel ei olnud juurutatud seda protsessi kiirendavaid ja lihtsustavaid automatiseerimisvahendeid. Sel ajal põhines protsess rohkem inimressursside ja vähem tehnoloogiliste lahenduste kasutamisel. Teisisõnu, laenu andmise kohta otsuse langetamiseks hindasid panga väljaõppinud töötajad iga kliendi individuaalset olukorda ja tegid käsitsi teatud toiminguid. Klient sai teada, kas ta võib laenu saada või mitte, enamasti kahe-kolme päeva jooksul.

Samuti võib klient laenu taotleda ükskõik millises krediidiasutuses. Ta ei pea selleks ise kohale minema – piisab krediidiasutuse veebisaidi avamisest ja sisselogimisest ning enamasti on pakkumus valmis juba paari minuti pärast. Kõik suuremad turuosalised tagavad taotluste kiire hindamise. Kui aga miski jääb hindamisel ebaselgeks, uurivad panga töötajad konkreetset olukorda põhjalikumalt.

Veel üks uuendus on nn «osta kohe, maksa hiljem» teenus, mida pakume Baltimaade turul klientidele e-kaubanduse makselahendusega Klix. See toimib põhimõtteliselt samamoodi nagu füüsilistes ja e-poodides müüdavate kaupade eest järelmaksuga tasumine, kuid kasutamine ja kliendikogemus on teistsugused. Kui varem oli ostu sooritamisel tarvis täita taotlus selle liisingupartneri juures, kellega e-pood koostööd teeb, ning oodata vastust lausa mitu päeva, siis mainitud e-kaubanduse lahendus võimaldab klientidel saada laenuandjatelt paari minutiga mitu pakkumust ja valida nende hulgast välja endale sobivaima. Laenuleping allkirjastatakse kaugteel sama autentimismeetodiga, mida klient kasutab panga mobiiliäpis. Kaupmees omakorda saab toote eest raha kohe kätte.

Millised asjaolud võivad kliendi laenuvõimelisust positiivselt või negatiivselt mõjutada?

Laenupakkumise saamisel on tähtsaim kriteerium maksedistsipliin – kas kõik maksed sooritatakse õigeaegselt, ilma tähtaegu ületamata. See tähendab, et laenu- ja liisingumaksed, kommunaalmaksed ja muud arved, sealhulgas parkimistrahvid, tasutakse õigeaegselt. Tuleb meeles pidada sedagi, et andmed muutuvad kogu aeg. Näiteks kui klient on täna laenu taotlenud, kuid pank keeldub selle andmisest, võib ta osa oma kohustustest lähiaastatel tagasi maksta ja laenu uuesti taotleda ning siis saab ta oma pangalt võib-olla juba positiivse vastuse. Loomulikult on ka erandeid. Näiteks üks parkimistrahv ei ole laenu saamisel oluline kriteerium. Ent kui tasumata trahve on juba suure summa eest, näitab see tõenäoliselt seda, et kliendil puudub distsipliin maksete õigeaegseks tasumiseks, ning seda hinnatakse negatiivselt.

Mis siis, kui klient ei nõustu laenu andmisest keeldumisega? Kas ta saab selle otsuse vaidlustada?

Soovitame enne laenutaotluse esitamist kasutada laenukalkulaatorit, et selgitada välja tagasimaksete suurus esialgselt valitud makseperioodi kestel. Kui klient saab keelduva otsuse edastatakse see üldises vormis. Negatiivse otsusega seotud üksikasjade täpsustamiseks tuleks pöörduda panga klienditoe poole. Tavaliselt soovitame esmalt lahendada need probleemid, mis takistavad laenu saamist, ning esitada laenutaotlus mõne aja pärast uuesti.

Kui oluline on suhtlemine pangaga olukorras, kus ei ole võimalik laenu määratud aja jooksul tagasi maksta?

See on väga oluline. Niipea kui kohustuste tasumine viibib, edastatakse selle kohta teave registritesse. See ei ole küll krediidiajaloos positiivne sissekanne, sest pärast seda tekivad paljudel finantsasutustel kahtlused inimese võimes laenu õigeaegselt tagasi maksta. Seetõttu on alati parem võtta selles küsimuses pangaga ühendust enne, kui kohustuste täitmisel raskused tekivad. Kui klient võtab õigeaegselt ühendust ja teatab, et tal tekib mingil põhjusel probleeme laenu tagasimaksmisega, püüab pank kliendile vastu tulla ja leida lahendusi kohustuste restruktureerimiseks.

Kui suure osa sissetulekust võib eraldada laenumaksete tasumiseks?

Igaüks peaks ise hindama, milline on rahasumma, mille ta saab mugavalt suunata igakuiseks kõigi kohustuste eest tasumiseks. Mõne inimese jaoks on see 10% sissetulekust, mõne jaoks aga 30%. Meie kui krediidiasutuse jaoks on oluline, et krediidikohustuste igakuine kogumakse ei ületaks 40% igakuisest kogusissetulekust. Samu reegleid järgivad laenuvõtja laenuvõimelisuse hindamisel ka teised laenuandjad.

Kas on veel muidki riske, mille tõttu ei pruugi klient laenu saada?

Me uurime ka seda, kui regulaarne on sissetulek. Mõnikord on need klientidel erinevad – üks kuu suuremad, teine kuu väiksemad. Ka see võib pangal küsimusi tekitada. Sageli piisab lihtsalt asja uurimisest, teistel juhtudel peab klient aga esitama lisadokumente.

Kas kliendi laenuvõimelisuse hindamisel võetakse arvesse seda, et klient mängib hasartmänge?

Kui näeme, et laenu soovija kontol on regulaarseid makseid ja laekumisi hasartmängudega tegelevatelt ettevõtetelt, siis on see ohu märk.

Milliseid tehnoloogiaid te kasutate laenuvõimelisuse hindamise täiustamiseks?

Oleme läinud äriprotsesside arendamisel üle kaasaegsele lähenemisele – arendame selliseid mooduleid ja mikroteenuseid, mida saab panna kokku üheks äriprotsessiks nagu konveieri. Sellisel lähenemisviisil on terve rida eeliseid. See võimaldab teha protsessi ühes etapis väga kiiresti muudatusi või parandusi, lisada protsessile täiendava etapi või sellest mõne etapi eemaldada. Modulaarne lähenemine aitab ka siis, kui mõni protsessi etapp lakkab toimimast, sest sellisel juhul ei mõjuta see kliente peaaegu üldse – protsessi saab ikkagi konkreetsesse etapini läbi viia ning hiljem tagasi pöörduda ja protsessi lõpule viia. Need kliendid, kes on protsessis selle etapi juba läbinud, ei taju muutust üldse. Skaleeritavus võimaldab meil töödelda kui tahes suurt kliendivoogu ja tõhustada sisemisi protsesse. Kuna meie äriprotsesside mikroteenused asuvad pilves, jälgivad pilvetehnoloogiad koormust ja suurendavad või vähendavad automaatselt protsessidele eraldatud serveriressursse.

Samuti kasutame sageli integreerimist väliste teenusepakkujate ja pangasüsteemidega. Näiteks võib äriprotsess jätta mõne osa vahele ja mitte nõuda kliendilt andmete sisestamist, kui integratsioon pangasüsteemidega edastab protsessile selle teabe ise. Integratsioon väliste teenusepakkujatega aitab klientide autoriseerimisel, taotluste digiallkirjastamisel, registritest andmete hankimisel jne. Hetkel oleme alustanud koostööd ka litsentseeritud AISP-ga (account information service provider), mis võimaldab kliendil anda meile avalduse vormis loa saada enda kontode kohta andmeid kõigilt oma pankadelt.

Kas automatiseeritud laenude andmisel on ka mingeid piiranguid?

Laenutaotluse automaatne töötlemine ja laenu andmine on võimalik vaid neil kellaaegadel, mil pangal on lubatud laenuteenuseid osutada. Kõigil laenuandjatel on ajavahemikul 23.00–7.00 laenuteenuste osutamine keelatud.

Mida soovitaksid neile, kes kaaluvad pangalt laenu võtmist?

Peamine on tasuda kõik kohustused õigeaegselt ja sooritada igakuiseid makseid regulaarselt. See on kõige tähtsam. Vajalik on regulaarse ja stabiilse struktuuriga sissetulek ning tuleb suuta oma olemasolevaid kohustusi ja makseid õigeaegselt tasuda. Pidage meeles, et küsimuste tekkimisel nõustab pank teid finantsotsuse tegemisel alati hea meelega.

Märksõnad
Tagasi üles