KÜTTEPERIOOD ALGAB Vingugaasioht puudutab kõiki majapidamisi, kus on küttekolle

Kodu.postimees.ee
Copy
Vingugaasiandurid. Pilt on illustreeriv.
Vingugaasiandurid. Pilt on illustreeriv. Foto: Mihkel Maripuu/Postimees Grupp

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) tuletab seoses algava kütteperioodiga meelde, et gaasiseadmeid ja nendega seotud lõõre ning ventilatsiooni tuleb regulaarselt hooldada ja kontrollida.

Hoolduse õigeaegne tegemata jätmine või vale seadistamine põhjustavad seadme efektiivsuse langemise. Hooldamata gaasiseade ja ummistunud korsten või mittetoimiv ventilatsioon võivad põhjustada ka vingugaasi tekke. Gaasiseadmega ruumides ei tohi ventilatsiooniavasid sulgeda, sest gaas vajab põlemiseks õhus sisalduvat hapnikku. Kui hapniku juurdevool on piiratud, toimub hapniku puudusest tingituna mittetäielik põlemine, mille käigus tekib vingugaas.

Gaasiseadme hooldamist ja sellega seotud korstna hooldustöid ei tohi ise teha. Gaasitorustike ja seadmete remonti ning hooldust võib teha ainult vastavat eripädevust (A-kategooria gaasitööde vastutav isik) omav isik, kellel on majandustegevuse registris vastav registreering. Gaasiseadme korstnat tohib puhastada ainult pädev korstnapühkija.

Gaasiseadmetele kehtestatud nõuete ja ohutuse tagamise eest vastutab alati omanik või kasutaja. Korterisiseste seadmete puhul on selleks korteriomanik, ühiskasutuses olevate torustike ja seadmete puhul vastutavad kõik korteriomanikud ühiselt. Gaasiseadmete paigaldamisel ning hooldamisel tuleb lisaks õigusaktidele järgida ka seadme kasutusjuhendit ning selles välja toodud hoolduse sagedust. Gaasipaigaldise kasutamisel tuleb lasta gaasipaigaldist kontrollida iga nelja aasta tagant. Gaasikatla korstnat tuleb lasta kutsetunnistusega korstnapühkijal puhastada samuti iga nelja aasta tagant.

Eluruumide gaasipaigaldiste kontrolli teostajate nimekirja leiab TTJA kodulehelt. Eluruumi gaasipaigaldiste kontrolli teostamist ja kehtivust saab kontrollida TTJA e-teenuste avalikust vaatest.

TTJA on järelevalveprojektide käigus tuvastanud rohkelt puudusi gaasipaigaldistega korterites. Näiteks kontrolliti eelmise aasta lõpus Põhja-Tallinnas sadu kortereid, kus enam kui pooled gaasipaigaldised tunnistati nõuetele mittevastavateks.

Lisaks tuletab TTJA meelde, et alates 1. märtsist 2021 on kõikides gaasikütteseadmega või gaasiveesoojendiga hoonetes vingugaasiandur kohustuslik. Vingugaasiandur on ainus seade, mis tuvastab vingugaasi. Vingugaasiandur annab häiresignaaliga märku, kui vingugaasi kontsentratsioon õhus hakkab lähenema tasemele, mis on ohtlik inimese tervisele. Vingugaasiandur tuleb paigaldada vastavalt seadmega kaasas olevale paigaldusjuhendile.

Vaata lähemalt SIIT!

Tagasi üles