Pühadeaegne kaubanduskeskus on tuleohtlik! 3 olulist asja, mida igaüks võiks märgata

Kodu.postimees.ee
Copy
Must Reede Ülemiste keskuses. Pilt on illustreeriv.
Must Reede Ülemiste keskuses. Pilt on illustreeriv. Foto: Mihkel Maripuu/Postimees Grupp

Jõuludeks varuvad poed tavapärasest rohkem kaupa, mis pahatihti ummistab koos jõulukaunistustega kaubanduskeskuste kriitilisi evakuatsiooniteid, seades tuhanded inimesed tuleohtu. Viking Security tuleohutuse juht Jaan Aia selgitab, milliseid ohumärke võiks igaüks poes märgata ja mille kõrvaldamist keskuselt nõuda.

Tuleohutuse juhi sõnul ei rikuta jõuluperioodil kaubanduskeskustes tuleohutusnõudeid peaaegu kunagi tahtlikult või hoolimatusest. «Peamine põhjus on mõtteviis, et mida see väike väljapanek või kuuseke ikka teeb, selle saab ju vajadusel hetkega eest ära tõsta. Paanikahetkel jääb aga ka kõige väiksem takistus kellelegi jalgu. Üks inimene kukub, tema otsa teised ning ongi käes vigastused ja ühtlasi on evakuatsioonitee teistele põgenejatele suletud. Kaubanduskeskuste tuleohutuse reeglid on karmid põhjusega,» selgitas Jaan Aia.

Viking Security ekspert tõi välja kolm kahjuks korduvat eksimust, mida võib kaubanduskeskustes aastast aastasse näha, aga mis kujutavad endast seaduserikkumist ning mille märkamisel tuleks nendele kohe keskuse haldaja tähelepanu juhtida.

Evakuatsioonitee peab olema alati vaba

Kõigis hoonetes peavad olema planeeritud ja määratud liikumistrajektoorid, mida mööda tulekahju korral kõige kiiremini ja ohutumalt hoonest välja pääseb. Neid nimetatakse evakuatsiooniteedeks. Eriti olulised on need hoonetes nagu kaubanduskeskused, kus viibib tipphetkel tihedalt koos tuhandeid inimesi. Evakuatsiooniteede info on kaubanduskeskustes avalikult väljas ning nähtav ka kodulehtedel ja äppides.

Raudne reegel on see, et evakuatsioonitee peab olema alati vähemalt 1,2 meetri laiuses täiesti vaba. Hoone osades, kus viibib tõenäoliselt rohkem inimesi või kust väljapääs on kriitilisem, võib kohustuslik evakuatsioonitee olla ka laiem.

Jälgida tuleb uksi, mille kaudu evakuatsioon peab toimuma – evakuatsioonitee ei tohi kunagi olla ustest kitsam. Kogu evakuatsioonitee ulatuses peab see olema kogu ettenähtud laiuses igasugustest takistustest vaba.

Uksi ega tulekustuteid ei tohi blokeerida

Kuidas saada teada, milline uks on ette nähtud tulekahju korral evakueerumiseks? See on väga lihtne: üldtuntud nn rohelise mehikese kujutisega väljapääsutähis ongi evakuatsioonitee sümbol.

Uste ette, mille kohal on see tähis, ei tohi asetada mitte mingisugust kaupa, vitriine, jõulukaunistusi vms. Täpselt sama kehtib ka esmaste tulekustutusvahendite kohta nagu pulberkustutid, klaaskapis tuletõrjevoolikud jms. Peab olema võimalik kõndida (vajadusel joosta) päris nende juurde ilma, et peaks muid objekte eest lükkama või neist üle ronima.

Need reeglid on absoluutsed ja eranditud – keelatud on evakuatsiooniuste või kustutusvahendite varjamine kuitahes väikeste või kergete esemetega. Tulekahju olukorras segab inimese koordinatsiooni hirm ning loevad sekundid. Mõne kaupmehe loodud olukord, kus sellisel hetkel tuleb mistahes ilusate asjade vahelt läbi pugeda või neid nihutada, võib maksta elusid.

Põgenemisteed ei tohi mineerida kergesti süttivate materjalidega

Esmased kustutusvahendid, evakuatsiooniteed ning -uksed on tulekahju korral elude päästmise alles esimene etapp. Inimmassidele mõeldud hoonetesse nagu kaubanduskeskused on sisse ehitatud spetsiaalsed lisatrepid ja -väljapääsud, et kriisihetkel pääseksid kõik inimesed loetud minutitega hoonest lõplikult välja. Tavaolukorras jäävad need evakuatsiooniteed poekülastajate eest varjule, mistõttu kipuvad seal sagedasemad olema ka tuleohutusreeglite rikkumised.

Peamine ja väga ohtlik viga on see, et tulekahju korral pääsemiseks mõeldud treppide aluseid kasutatakse näiteks jõuluperioodil täiendava laopinnana – selle eest ju maksma ei pea. Treppide alla kuhjatakse igasugu kaupu, mis ise ja mille pakendid on sageli ülimalt tuleohtlikud.

Tulemuseks on see, et trepp, mida mööda lastega pered peaks tulekahju korral põgenema, võib vaid mõne sädeme valesse kohta lennates muutuda hoopis hiiglaslikuks grilliks, kus hoonest välja pääsejaid ähvardavad nii astmete vahelt kerkivad leegid, kuumus kui vingugaas.

Jaan Aia lisas, et tuleohutusreeglite täitmine on iga kaubanduskeskuse ja seal tegutseva poe enda huvides. «Päästeamet on võtnud range seisukoha, et evakuatsiooni puudutavate nõuete rikkumise eest saab vastutav isik kohapeal pikema jututa trahvi. Mitmel viimasel aastal ja üsna kindlasti ka seekord teeb Päästeamet enne jõule kaubanduskeskustesse ette hoiatamata reide, et olukorda kontrollida. Soovitan kõigil, nii külastajatel kui poodnikel, tuleohutusnõudeid teada ja järgida, et jõuluaeg mööduks turvaliselt,» ütles Viking Security ekspert.

Tagasi üles